Konkurs – „Pocztówka do Św. Mikołaja”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja”.

Regulamin konkursu:

  • Na konkurs należy wykonać pracę plastyczną (bez tekstu) „Pocztówka do Świętego Mikołaja”
  • Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym z powiatu proszowickiego
  • Każdy uczestnik może złożyć tylko jedną pracę (technika dowolna, forma płaska, format A4 lub A5)
  • Zdjęcie wykonanej pocztówki należy wysłać na adres mailowy: kontakt@ckproszowice.pl (wraz z podaniem: imię i nazwisko uczestnika, wiek, miejsce zamieszkania i telefon kontaktowy oraz zdjęcie lub skan podpisanego OŚWIADCZENIA dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych – dostępne na stronie www.ckproszowice.pl)
  • Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe dyplomy
  • Pracę należy wysłać do dnia 6 grudnia 2020 roku

KONTAKT: 12 386 19 24, 728 454 879


 

nasi partnerzy

Napisz do nas maila