Do pobrania

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych - Konkurs Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Regulamin konkursu Rodzinna Szopka Bożonarodzeniowa

Regulamin konkursu plastyczno-poetyckiego „Polskie symbole narodowe”

Zgoda rodzica i RODO do konkursu „Polskie symbole narodowe"

Zgoda rodzica konkurs plastyczny "Pisanka Wielkanocna"

Regulamin konkursu plastycznego "Pisanka Wielkanocna"

Karta zgłoszenia oraz RODO Konkursu Oczarowani Bajka 2023

Regulamin Konkursu Oczarowani Bajka 2023 - etap gminny

Regulamin Konkursu Oczarowani Bajka 2023 - finał powiatowy

Zgoda rodzica - konkurs plastyczny "Najpiękniejsza bombka"

Karta zgłoszeń Konkursu Recytatorskiego im. L. H. Morstina - Etap Gminy Proszowice

Regulamin Konkursu Recytatorskiego im. L. H. Morstina - Etap Gminy Proszowice

Karta zgłoszeń Konkursu Recytatorskiego im. L. H. Morstina - Finał Powiatu Proszowickiego

Regulamin Konkursu Recytatorskiego im. L. H. Morstina - Finał Powiatu Proszowickiego

RODO - Kartka Wielkanocna z Proszowic

RODO-konkurs Magiczne Święta

XXV Konkurs Recytatorski im. Ludwika Hieronima Morstina - karta zgłoszeń

XXV Konkurs Recytatorski im. Ludwika Hieronima Morstina - regulamin gmina

XXV Konkurs Recytatorski im. Ludwika Hieronima Morstina - regulamin powiat

"Eko-Pisanka Wielkanocna”-zgoda opiekuna

"Oczarowani bajką"-regulamin konkursu

"Oczarowani bajką"-karta zgłoszenia

Sztaby i wolontariusze WOŚP w czasie 29. Finału Omówienie obostrzeń prawnych dot. COVID-19

Rodo do konkursu "Pocztówka do Świętego Mikołaja"

Regulamin uczestnictwa w zajęciach CKiW w Proszowicach w czasie epidemii COVID–19

Procedyry Bezpieczeństwa w CKiW-COVID-19

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka dla osób pełnoletnich

Oświadczenie o stanie zdrowia i świadomości ryzyka dla osób niepełnoletnich

Zgoda na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku

Regulamin konkursu – Etap Gminy Proszowice

Karta zgłoszeń – Etap Gminy Proszowice

Karta zgłoszeń – Finał Powiatu Proszowickiego

nasi partnerzy

Napisz do nas maila