Zakup strojów krakowskich

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Zakup strojów krakowskich” – operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Celem naszego przedsięwzięcia jest kultywowanie i promocja miejscowych tradycji ludowych, obrzędów i zwyczajów na terenie LGD, poprzez zespół „ Na Krakowską Nutę” działający w naszej instytucji.

nasi partnerzy

Napisz do nas maila