Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Proszowicach

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach dnia 27.09.2012 r. podpisało z Samorządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt.: „Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Proszowicach” – operacja z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Dzięki realizacji operacji utworzone zostały nowe miejsca do rekreacji w Proszowicach, promujące aktywne i kulturalne spędzanie czasu przez mieszkańców powiatu proszowickiego oraz zwiększyła się atrakcyjność naszego miasta w sferze kultury i sportu.

1 odstep2odstep3odstep4odstep

 

 

 


W górę
F
F
F
A
A
 Photos
A
 Followers
A
 Following
?