COVID-19

Szanowni Rodzice, Uczestnicy Zajęć

W związku ze wznowieniem niektórych zajęć w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach podajemy do publicznej wiadomości „Procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w czasie trwania pandemii COVID-19” oraz druki oświadczeń, regulaminu zajęć stanowiących jej załączniki.

UWAGA!

Prosimy Państwa o zapoznanie się z umieszczonymi informacjami dotyczącymi zmiany funkcjonowania zajęć odbywających się w CKiW w Proszowicach.

Uczestnicy/rodzice/opiekunowie będą zobowiązani do dostarczenia na zajęcia podpisanych oświadczeń – załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 do „Procedur bezpieczeństwa na terenie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w czasie trwania pandemii COVID-19.

Uczestnicy będą musieli przestrzegać „Procedur bezpieczeństwa na terenie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w czasie trwania pandemii COVID-19” oraz regulaminu zajęć.

Uczestnicy przychodzą na zajęcia punktualnie (nie ma możliwości czekania na zajęcia w budynku CKiW) zgodnie z godziną ustaloną z instruktorem.

Bardzo prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji i stosowanie się do bieżących zaleceń pracowników i współpracowników CKiW.

Nie narażajmy siebie samych i innych osób w naszym otoczeniu.

Dziękujemy!

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach

Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach

w czasie epidemii COVID–19

 

 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które objęte są kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.
 2. Zapewnienie środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, rękawiczki i inne) należy do uczestnika zajęć.
 3. Rodzice i uczestnicy zajęć obowiązani są do zapoznania się z „Procedurami bezpieczeństwa na terenie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach w czasie trwania pandemii COVID-19” oraz złożyć podpisane oświadczenie – załącznik nr 1 lub załącznik nr 2 w/w procedur. Brak podpisanych w/w dokumentów uniemożliwia udział w zajęciach.
 4. Do zajęć dopuszczone są osoby, których opiekunowie bądź uczestnicy wyrazili zgodę na zmierzenie temperatury przed zajęciami i u których nie występuje podwyższona temperatura bądź gorączka.
 5. Bezwzględnie przy każdym wejściu do CKiW uczestnicy odkażają ręce płynem do dezynfekcji rąk, wg instrukcji umieszczonej w widocznym miejscu w placówce oraz zakrywają usta i nos zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
 6. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie ich uczestnicy.
 7. Na zajęcia należy przychodzić zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem, wyłącznie w wyznaczonych godzinach, najwcześniej 10 minut przed godziną rozpoczęcia.
 8. Niedopuszczalne jest przedłużanie pobytu na terenie CKiW. Rodzic/opiekun jest zobowiązany do opuszczenia budynku po wprowadzeniu dziecka do Sali i punktualnego obioru dziecka.
 9. Zaleca się nie wchodzenie rodziców do budynku.
 10. Zajęcia odbywają się z odpowiednią przerwą niezbędną do przeprowadzenia dezynfekcji i wietrzenia pomieszczenia.
 11. W przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/pracownika placówki, osoba ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej IZOLATORIUM, i prowadzone będą działania zgodnie z pkt. III Procedury Bezpieczeństwa na terenie CKiW w okresie pandemii Covid – 19.

nasi partnerzy

Napisz do nas maila