Konkurs plastyczny „Pisanka Wielkanocna”

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym „Pisanka Wielkanocna”.

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym i szkół podstawowych z powiatu proszowickiego
 • Na konkurs należy wykonać pisankę wielkanocną – pracę przestrzenną (JEDNĄ PISANKĘ – a nie stroik, koszyczek, makietę, itp.)
 • Praca musi być wykonana SAMODZIELNIE, z dowolnych materiałów oraz dowolną techniką
 • Maksymalne wymiary pisanki ok. 20×15
 • Jedna osoba może złożyć tylko jedną pracę
 • Przyjmujemy wyłącznie prace indywidualne
 • Praca musi być opisana: imię i nazwisko, rok urodzenia dziecka, telefon kontaktowy, miejsce zamieszkania
 • Przy ocenie pracy przyjmuje się następujące kryteria:
  – wiek wykonawcy
  – samodzielność wykonania
  – zgodność z założeniami – pisanka wielkanocna – forma przestrzenna
  – technika dekoracji, pomysłowość, staranność i estetyka wykonania

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. O wynikach konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani telefonicznie. Prace można odbierać do końca marca.

Prace należy składać do 17 marca 2023r. w sekretariacie Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, Rynek 18.

UWAGA: Wraz z pracą należy dostarczyć podpisane OŚWIADCZENIE dot. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Można wypełnić na miejscu lub pobrać ze strony www.ckproszowice.pl

Patronat i fundator nagród: Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice

Do pobrania ZGODA RODZICA/OPIEKUNA

nasi partnerzy

Napisz do nas maila