XXVI Konkurs Recytatorski im. L.H. Morstina

„WYRECYTUJ” POLSKI ROMANTYZM – zapraszamy do udziału w XXVI Konkursie Recytatorskim im. L.H. Morstina 

Dokładnie 200 lat temu, w roku 1822 ukazało się w Wilnie dzieło narodowego wieszcza Adama Mickiewicza – Ballady i romanse, któremu przypisuje się wyznaczenie początku epoki romantyzmu w Polsce. W związku z ogłoszeniem przez Sejm RP roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego, tegoroczny konkurs recytatorski organizowany przez Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach przeprowadzony zostanie pod hasłem „Polski Romantyzm”.

Finał Powiatu Proszowickiego, nad którym patronat objęli: Starosta Powiatu Proszowickiego oraz Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice, będzie miał miejsce 24 listopada br. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach, ul. Rynek 18

– od godziny 9.00 dla uczniów klas IV-VI

– od godziny 11.30 dla uczniów klas VII-VIII.

Finał poprzedzony jest eliminacjami na szczeblu gminnym, które to poszczególne gminy przeprowadzają we własnym zakresie.

Dla gminy Proszowice eliminacje te odbędą się 18 listopada br. w Centrum Kultury i Wypoczynku w Proszowicach. Patronem i fundatorem nagród jest Burmistrz GiM Proszowice.

Zgłoszenie udziału następuje poprzez wypełnienie i złożenie karty uczestnictwa w konkursie w sekretariacie CKiW w Proszowicach, poprzez szkoły i instytucje delegujące recytatorów. Karta oraz regulamin dostępne są na naszej stronie: www.ckproszowice.pl

Wyniki konkursów ogłoszone zostaną w dniu ich przeprowadzania, po uprzedniej naradzie komisji. 

Organizator przewiduje pamiątkowe dyplomy dla wszystkich uczestników oraz nagrody książkowe dla laureatów, ufundowane przez Burmistrza GiM Proszowice oraz Starostę Proszowickiego.

Serdecznie zapraszamy uczniów klas IV-VIII do przygotowania swoich prezentacji wybranych utworów z epoki romantyzmu i zaprezentowaniu ich szerszej publiczności. Czekamy właśnie na Ciebie!

nasi partnerzy

Napisz do nas maila